ระบบสารสนเทศ
PVIS: ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Activity
โครงการประกวดปฏิมากรรม

Activity
วันสำเร็จการศึกษา

Activity
พิธีสถาปนาวิทยาลัย

Activity
บรรยากาศโรงเรียน
Public Relations


ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ด้วยกิจกรรม

 Small Bubble ระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564  โดยมีการตรวจ ATK นักเรียนทุกคนก่อนเข้าวิทยาลัย 


ประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา


ประชาสัมพันธ์
25 พฤศจิกายน 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ ขอขอบคุณ 
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ผู้ช่วย สส นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์น้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิค-19 มอบให้แก่วิทยาลัย
 


ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ นำนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ นำนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2

ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ นำนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer)
 

ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ นำนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer)
 

ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ASEAN SPORT DAY 2020
ประชาสัมพันธ์
ถวายต้นเทียนจำนำพรรษา

ประชาสัมพันธ์ 

25 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ ขอขอบคุณ 

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ผู้ช่วย สส นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์น้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิค-19 มอบให้แก่วิทยาลัยประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

     


ประชาสัมพันธ์ 
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน
 

ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู
ประชาสัมพันธ์
วันเฉลิม ร.10
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2564 
 
เว็บสำเร็จรูป
×