ระบบสารสนเทศ
PVIS: ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Activity
โครงการประกวดปฏิมากรรม

Activity
วันสำเร็จการศึกษา

Activity
พิธีสถาปนาวิทยาลัย

Activity
บรรยากาศโรงเรียน
Public Relations

ประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ นำนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer)
 

ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ASEAN SPORT DAY 2020
ประชาสัมพันธ์
ถวายต้นเทียนจำนำพรรษา
ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู
ประชาสัมพันธ์
วันเฉลิม ร.10
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2564 
 
Tab
เว็บสำเร็จรูป
×