ผู้บริหารวิทยาลัย


 แนะนำวิทยาลัย
 ครู และบุคลากร
 นำเสนอผลงาน
 สารสนเทศวิทยาลัย
 เว็บภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ชม
วันนี้ 10
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 10,069
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 10
เมื่อวาน 62
ทั้งหมด 13,162
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา

         ระดับประกาศณียบัตร (ปวช.)
           - สาขาไฟฟ้ากำลัง
           - สาขาช่างยนต์
           - สาขาช่างกลโรงงาน
           - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ระดับประกาศณียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
           - สาขาติดตั้งไฟฟ้า
           - สาขาทคนิคยานยนต์
           - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
           - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           - สาขาการจัดการทั่วไป

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
99/9  หมู่ 3 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรศัพท์ :  038-587296, 081-4032688, 081-7356010, 095-8581053

 
เว็บสำเร็จรูป
×