ผู้บริหารวิทยาลัย


 แนะนำวิทยาลัย
 ครู และบุคลากร
 นำเสนอผลงาน
 สารสนเทศวิทยาลัย
 เว็บภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ชม
วันนี้ 6
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 10,065
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 62
ทั้งหมด 13,158
 ข้อมูลพื้นฐาน

          วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ สังกัดสำนักบริหารงานและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยปีการศึกษา 2556 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขา ช่างอุตสาหกรรม

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ช่างยนต์

- ช่างกลโรงงาน

สาขา พาณิชยกรรม

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา ช่างอุตสาหกรรม

- ไฟฟ้ากำลัง

- เทคนิคยานยนต์

- อุตสาหกรรมการผลิต

สาขา บริหารธุรกิจ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การจัดการทั่วไป 


วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
99/9  หมู่ 3 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรศัพท์ :  038-587296, 081-4032688, 081-7356010, 095-8581053

 
เว็บสำเร็จรูป
×